Misíjní kongregace - Misijní Sestry

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

                                Misijní kongregace služebnic Ducha Svatého

                                           Druhá kongregace, kterou sv. Arnold Janssen založil.

Bl. Marie,  Helena Stollenwerk

V listopadu 1881 napsala P. Arnoldu Janssenovi devětadvacetiletá Helena Stollenwerková z malé vesničky Eifel-Rollesbroich (Německo): "Toužím po tom, abych se s celým životem a s celou svou láskou postavila do služeb Evangelia." Od časného dětství byla naplněna přáním jít do Číny jako misijní sestra a pečovat tam o chudé a opuštěné sirotky. V Německu však neexistovala žádná ženská řehole, která by působila v nějaké misijní zemi, a už vůbec ne v Číně. V Heleně ale plál oheň, který žádná lidská překážka nemohla uhasit.


Podobně se dařilo stejně staré Hendrině Stenmannsové z Issumu na dolním Rýně, která už odedávna cítila vábení k řeholnímu životu a ke službě chudým a nemocným, ale neviděla žádnou možnost jít za svým povoláním. Arnold Janssen už dříve poznal, že ženy jsou potřebné při hlásání radostné zvěsti. Byly by z nich nejlepší průkopnice misií a mohly by se dostat k lidem i tam, kam je mužům přístup zamezován. Neměl ještě žádné konkrétní plány, ale Helena a Hendrina byly ochotné pracovat jako služky v kuchyni misijního domu. Sedm let trpělivě čekaly, než 8. prosince 1889 mohly začít zároveň s dalšími čtyřmi ženami zanícenými pro misie misionářský řeholní život.

Bl. Josefa , Hendrina Stenmanns
Bl. Josefa , Hendrina Stenmanns

Počet sester rychle vzrůstal a už roku 1895 nastoupily první misionářky cestu do zámoří, nikoliv do Číny, jak si to Helena Stollenwerková tak velice přála, nýbrž do Argentiny. Záhy nato převzaly oblasti působení také v Togu, na Nové Guineji, v USA a Brazílii.

Sama Helena Stollenwerková obdržela jinou misii: Arnold Janssen, muž modlitby, uskutečnil plán, který už dlouho přechovával, a oddělil skupinu sester, které by se v přísné klauzuře měly modlit za záležitosti světových misií. Helena přestoupila do této nové společnosti, kde však již 3. února 1900 zemřela.


Dnes působí přibližně 3800 sester čtyřiceti národností ve všech kontinentech.
Jejich působištěm je Japonsko, Korea, Tchaj-wan, Filipíny, Papua-Nová Guinea, Austrálie, Indie, Indonésie, Ghana, Togo, Botswana, Angola, Mozambik, Etiopie, Zambie, Argentina, Brazílie, Bolívie, Chile, Paraguay, Mexiko, Kuba, Sibiř, USA, a dalších 15 evropských států: Holandsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Anglie, Irsko, Polsko, Slovensko, Česká republika, Ukrajina, Rumunsko, Rusko. Nedávno začaly pracovat v Karibiku (Antigua) a v Jihoafrické republice.

Společnost misijních sester nazval Arnold Janssen "Služebnice Ducha Svatého" (servae Spiritus Sancti - SSpS). To není jen jméno, ale celoživotní program, který se průběhem let a šířením do různých zemí stále rozvíjel a prohluboval. Všude však šlo a jde o to, abychom byly plny Ježíšova Ducha a tak jako On životem a skutky dávali dále lidem zvěst a osvobozující lásce Boha Otce. To je možné jedině skrze vědomé a úzké spojení s Ježíšem Kristem, který sám vydal svůj život, aby lidé měli život - život v plnosti (Jan 10,10).


Misijní činnost zahrnuje pastorační práci a katechezi, vyučování a výchovu, ošetřování nemocných a programy zdravotnické péče, sociální práci, vzdělávání dospělých a mnohé jiné služby na podporu lidské důstojnosti. Globální změny v posledních desetiletích stále více vybízejí sestry, aby se věnovaly především těm lidem, kteří jsou na okraji společnosti a často nemají žádný hlas: ženy a děti, staří a nemocní, utlačované národy a národnostní menšiny, uprchlíci a emigranti a v narůstající míře postižení HIV/AIDS.

Přitom Služebnice Ducha Svatého už dávno nevidí své poslání jen jako "ulici s jednosměrným provozem", ale jako výměnu mezi severem a jihem, východem a západem, jako společnou cestu v jediném poslání. Dnes "Steylské misijní sestry" ze všech kontinentů žijí a pracují společně v mezinárodních a mezikulturních komunitách a společně nasazují své síly a schopnosti pro misionářskou službu. Tak uskutečňují původní vizi Arnolda Janssena, Heleny Stollenwerkové a Hendriny Stenmannsové, aby byla hlásána láska trojjediného Boha a aby "Srdce Ježíšovo žilo v srdcích všech lidí".


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky