Bl. Marie, Helena Stollenwerk - Misijní Sestry

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Životopisy

Bl. Marie Helena Stollenwerk

Spoluzakladatelka Misijních sester služebnic Ducha Svatého


Bl. Marie,  Helena Stollenwerk

Narodila se 28. listopadu 1852 v Rollesbroichu, jedné z nejchudobnějších vesniček Pruska. Nejdále, kam vůbec vycestovala ze své země, byl Steyl na řece Maas u německo-holandských hranic. Silný vliv jejího života však lze poznat na všech kontinentech. Matka Marie Helena byla žena schopná snít sen, který zakusila jako Boží volání, sen, který ji nesl na dlouhé a těžké cestě, sen, který se pro ni nikdy osobně nesplnil, ale který se naplňuje v tisících jejích duchovních dcer roztroušených po celém světě. Matka Marie Helena byla žena hluboké víry, velké naděje a která velmi milovala. Byla to žena moudrosti, velkodušnosti, radosti, vnitřní síly a upřímnosti. Žena pravé kontemplace, hluboké adorace a milující služby. Žena žijící v Duchu Svatém minutu za minutou a den za dnem. Jejím snem bylo jít do Číny jako misionářka, bez ohledu na to, co by ji to všechno stálo. V hloubi srdce cítila toto volání - nemohla je popřít. Jejím duchovním vůdcem byl P. Jülich, člověk otevřený a reálný. Rok 1871 však nebyl v Německu časem příznivým pro misionáře, kněze a řeholníky. Kláštery a semináře se zavíraly a několik kněží a biskupů bylo uvězněných. Nebyl čas na podobné myšlenky, jaké měla Helena. "Jsi ještě mladá, Heleno. Počkej ještě dva roky. Jakmile se změní doba, pomůžeme ti." Tak usměrňovali Helenu P. Jülich a P. Goller. Čekala ne dva roky, ale téměř jedenáct. Touha stát se misijní sestrou pronikala její život i modlitbu, přestože to všechno vypadalo dost beznadějně. Helena neztrácela čas čekáním. Čekala v hluboké modlitbě, často před Nejsvětější Svátostí, byla aktivní ve farnosti - sloužila chudým, nemocným, osamělým a umírajícím. Velmi přitažlivý mladý muž se ucházel o její ruku, ale Helena silně cítila, že její cesta je jiná. Roku 1881 se doslechla o Arnoldu Janssenovi, které rovněž "snil o misiích". Roku 1875 založil misijní seminář a Společnost Božího Slova pro kněze a bratry misionáře. Dva kněží už odešli r. 1879 do Číny. Helena našla adresu A. Janssena a napsala mu: "Můžete-li jen, přijměte mě pro Boží lásku. Nevadilo by mi, kdybyste mě třeba hned poslal do Číny. Jsem zdravá a mám 28 let." Doufala, že se její sen rychle splní. Ale Arnold Janssen jí nabídl možnost stát se služkou v misijním domě. V srdci Heleny se vyjasňovalo a vzplál oheň nové naděje. V polovině prosince 1882 přišla do misijního domu do Steylu. Mladé ženy - ona, Tereza a Hendrina - žily, modlily se, pracovaly a čekaly s nadějí, že jednoho dne se stanou aktivními misionářkami. V lednu 1892 se Helena stala novickou zároveň s ostatními. Její nové jméno bylo Marie. Roku 1894 složila první sliby. Stala se služebnicí Ducha Svatého. Uplynulo takřka 24 let od chvíle, kdy se poprvé svěřila P. Jülichovi se svým misionářským snem. Oheň touhy jít do misií v jejím srdci hořel stále. Nikdy nevyhasl. Držel ji v době čekání i v době skryté služby. Postupně došla k poznání, že svůj sen může žít a naplňovat ve Steylu. Zdá se, že byla povolána, aby vedla mladou kongregaci, aby povzbuzovala sestry v přípravě pro zámořské misie. Její sen se jí osobně nesplnil, ale realizoval se skrze jiné. Radovala se z vyslání prvních sester do Argentiny roku 1895, do Toga 1897, na Novou Guineu roku 1899. Pro Matku Marii byl Bůh "všechno ve všem". Všechny věci, každý člověk existoval pro Boha a v Bohu. A tento Bůh, který je větší než naše srdce, je jediným, kdo může naplnit naše nitro. Matka Marie se otevřela tomuto Bohu v modlitbě, nechala se vtáhnout do hlubiny velké Boží lásky. Tato láska se stala ohněm v jejím srdci a její celoživotní vizí a úlohou, kterou lze vyjádřit takto: "Naší úlohou je otvírat každé srdce pro lásku." - "Toužím dát svůj celý život a lásku do služby hlásání Evangelia."


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky