Aktivity - Římskokatolická farnost Kelč

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AktivityMinistranti Kelč


Co je úkolem ministranta ?

Slovo ministrant pochází z latinského "ministrare" což znamená sloužit, asistovat. Od stejného základu pochází české slovo "ministr". Ministranti jsou kluci u oltáře - kteří, oblečení do černobílého stejnokroje, asistují knězi při sloužení mše svaté a při dalších bohoslužbách.
K úkolům ministranta patří držet knihu, ze které kněz čte modlitby, zvanou misál. Ministranti mohou zastávat i práci "lektorů" a číst při mši svaté čtení z Písma svatého nebo přímluvy. Při bohoslužbě oběti, když jde kněz pro dary, pomáhají mu ministranti přenést je na oltář a pak knězi lijí trošku vody na ruce a podávají ručník při obřadu zvaném "lavabo". Když mše svatá vrcholí a kněz drží v rukou chléb a pak kalich a opakuje nad nimi slova Pána Ježíše vyslovená při poslední večeři, klečí ministranti kolem oltáře a zvoněním na zvonky upozorňují přítomné věřící, že se odehrálo proměňování a na oltáři je Pán Ježíš přítomný v podobě proměněného chleba a vína.
Při obřadu svatého přijímání ministranti doprovází kněze a drží patenu - kulatý kovový tácek - aby se pokud možno nestalo, že Tělo Kristovo upadne při podávání na zem. Na konci mše svaté ministranti sklidí liturgické nádoby z oltáře. Pokud se po mši svaté rozdávají dětem s křížky i obrázky - je to opět úkol ministrantů, kteří pak s knězem odejdou do sakristie.

Co dělají ministranti, když nejsou na mši svaté ?

Být ministrantem je pro člověka vyznamenáním. Vždyť ministrant může být tak blízko oltáři a Pánu Ježíši, který je na něm při mši sv. přítomen. Proto se i doma, ve škole nebo mezi kamarády musí ministrant náležitě chovat, aby jeho špatným jednáním nedošlo k urážce Boha, kterému slouží.
Ministranti se scházejí i jindy než při mši svaté - jednou za 3 týdny mají schůzku na faře, při které se pomodlí, čtou si o českých světcích a taky hrají hry - nejčastěji ping-pong a taky chodí hrát na farní zahradu.

Jak se ministranti modlí ?


Ministranti mají společnou modlitbu před mší svatou a po ní:
Modlitba ministrantů před mší svatou:
Pane Ježíši, budu Ti teď sloužit u Tvého oltáře při slavení mše svaté.
Prosím, dej mi nadšené, pozorné a čisté srdce,
aby se Ti má služba mohla líbit a abych dával dobrý příklad spolužákům
a ostatním lidem. Ty mi můžeš pomoci, protože můžeš všechno.  
Svatá Maria, oroduj za nás.

Modlitba ministrantů po mši svaté:
Dobrý Ježíši, děkuji Ti, že jsem mohl slyšet Tvé slovo a prožít mši svatou.
Nechci ztratit radost z našeho setkání, nikdy Tě nechci zklamat.
Požehnej i mým rodičům, sourozencům a kamarádům, na které myslím.
Svatý Dominiku Savio, svatý Tarzicie a svatý faráři Arský Jene Maria Vianey orodujte za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Zpět 

Schóla Kelč


www.schola-kelc.cz


 

Orel Kelč


www.sweb.cz/orel.kelc


Junák Kelč


www.skautikelc.cz


Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 262
tel.: 571 641 018; 777 746 341     
e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz


Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč. Tato služba poskytuje sociální služby v mikroregionu Kelečsko od roku 2004. Je jedinou službou tohoto druhu s cílem poskytovat podporu lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde pracovnice vykonávají dojednané pečovatelské úkony. Pracovnice poskytují pečovatelské služby na podkladě uzavření smlouvy mezi „Charitní pečovatelskou službou Kelč" a klientem dle zákona o sociálních službách.

Dále Charitní pečovatelská služba poskytuje zdarma základní poradenství, jehož prostřednictvím předává potřebné informace vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Jedná se např. o příspěvek na péči, různé sociální dávky, speciální zdravotnické pomůcky a podobně.

Do regionu působnosti Charitní pečovatelské služby Kelč spadá 14 obcí: Kelč, Lhotka u Kelče, Babice, Kunovice, Loučka, Podolí, Lázy, Police, Komárovice, Kladruby, Němetice, Choryně, Lhota u Choryně a Branky na Moravě.
Více informací o nás naleznete na webových stránkách Charity Valašské Meziříčí www.valmez.charita.cz
v sekci služby.


Bc. Iveta Minářová, DiS

Koordinační sociální pracovník

ZpětFarní knihovna


  • Knihovna je většinou otevřena první neděli v měsíci od 8 - 10 h.

  • Červenec a srpen není knihovna otevřena

  • Knihovna se nachází ve farní budově od hl.dveří vlevo na konci chodby

  • Knihy mají max. půjčovací dobu 6 měsíců

  • Neplatí se žádné poplatky

  • Knihy jsou většinou darované od farníků

  • Kontaktní osoba Hanka Stromšíková mob. 736 144 684

  • Je k dispozici kolem 1700 knih různých žánr. Seznam zde

Knihy jsou rozděleny na tyto žánry :

beletrie pro dospělé i děti

výchova      
( nakl. Portál)

co pro duši

životopisy

autobiografie

teologie

psychologie

mariánské

časopis Naše rodina

Universum

... a něco navíc

Skupiny na úklid kostela :

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

Anička Hlavicová

Dagmar Horáková

Alena Chramostová

Anežka Juráňová

Barbora a Marie Hlavicovy

Eliška Vlčková

Alena Vinklerová

Anežka Pitrunová

Bětka Pastrnková

Eva Kundrátková

Anna Bičanová

Helena Pavelova

Dorča Hlavicová

Ivana Sikliková - Minářová

Jitka Kutálková

Jana Hlavicová

Jarmila Žalmánková

Kateřina Valíčková

Ludmila Holubová

Ludmila Pajdlová

Kája Hlavicová ml.

Lenka Zdráhalová

Marie Hrušková

Ludmila Pitrunová

Klára Bocková

Milena Chvatíková

Marie Perutková

Ludmila Porazilová

Kristína Šatánková

Olga Chvatíková

Pavlína Zbrožková

Ludmila Zdráhalová

Maki Pastrnková

Bára Machačová

Zdenka Kutálková

Marie Čubová

 

Marie Beková ml.

 

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

Jana Perutková č.102

Alena Polášková

Alena Medeová

Anna Janošková

Hana Valuchová

Bohuslava Majdlochová

Anna Hlavicová

Daniela Gillarová

Jitka Spáčilová

Dana Majdlochová (Lugošová)

Danuše Pastrnková

Jarmila Jiříčková

Kateřina Fabíková

Eva Jiříčková (Posvátno)

Hana Stromšíková

Jiřina Pospíšilová (Mašlaňová)

OlgaPitrunová

Hana Kutňáková

Jana Perutková

Jitka Hlavicová

Veronika Vykopalová

Helena Zábranská

Karla Hlavicová

Marcela Plesníková

Zdenka Chvatíková

Jitka Pitrunová (na Kam.Lávkách)

Věra Valuchová

Věrka Pavlíštíková

Zuzana Davidová

Marie Hlavicová

Věrka Pavlíková

Maruška Matysková

 
 

ÚKLID KOSTELA

pátek

týden

sk. č.:

pátek

týden

sk. č.:

4.1.2019
11.1.2019
18.1.2019
25.1.2019
1.2.2019
8.2.2019
15.2.2019
22.2.2019
1.3.2019
8.3.2019
15.3.2019
22.3.2019
29.3.2019
5.4.2019
12.4.2019
19.4.2019
26.4.2019
3.5.2019
10.5.2019
17.5.2019
24.5.2019
31.5.2019
7.6.2019
14.6.2019
21.6.2019
28.6.2019
5.7.2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

12.7.2019
19.7.2019
26.7.2019
2.8.2019
9.8.2019
16.8.2019
23.8.2019
30.8.2019
6.9.2019
13.9.2019
20.9.2019
27.9.2019
4.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
25.10.2019

1.11.2019
8.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
6.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
27.12.2019
3.1.2020


28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky